null I oktober fanns det 259 000 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av oktober sammanlagt 259 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 53 700 färre än ett år tidigare, men 34 300 fler än för två år sedan i oktober. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 139 000 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av oktober fanns det i hela landet 29 600 permitterade, vilket är 45 300 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 19 800, vilket är 37 400 färre än i oktober i fjol. Från och med september minskade antalet permitterade på heltid med 1 300.

Läs mer

I oktober 259 000 arbetslösa arbetssökande (temtyollisyyskatsaus.fi)