null Arbetslivsbarometern 2020: Coronapandemin tog ett kliv framåt på nästan ett decennium när det gäller distansarbete

24.3.2021

Enligt förhandsuppgifterna i arbetslivsbarometern har coronaviruset ökat löntagarnas osäkerhet om att förlora sitt arbete jämfört med 2019, men klart mindre än vid någon tidigare ekonomisk kris i arbetslivsbarometerns 30-åriga historia. Distansarbete, användning av permitteringar och stödåtgärder som skapats för företag har lindrat rädslan för uppsägning av löntagare jämfört med tidigare ekonomiska kriser.

– Coronapandemin har drabbat arbetsmarknaden hårt. De negativa effekterna har minskat genom att människornas utkomst har tryggats och företag erbjudits stöd. Pandemin har dock ännu inte besegrats, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen. 

Distansarbete blev klart vanligare från och med 2019 - under 2020 hade ca. hälften av lönetagarna arbetat på distans. Merparten av dem som arbetade på distans var nöjda med hur arbetet förlöpte under perioden.Coronapandemin tog ett kliv framåt på nästan ett decennium när det gäller distansarbete.

Läs mer