null Arbetsplatsfinska och -svenska till stöd för invandrare på arbetsplatserna

Böcker.

 

Arbetsplatsfinska och -svenska är nu tillgängliga via sammanskaffningsutbildning.

Målet med utbildningarna är att främja förmågan hos personal med invandrarbakgrund att klara sig på finska eller svenska i de vardagliga arbetsuppgifterna. I utbildningarnas språkundervisning fokuserar man på till exempel yrkesterminologin som behövs i arbetsuppgifterna, kommunikationssituationer man stöter på i arbetet, kundservicesituationer eller exempelvis företagets arbetssäkerhets- eller annat material.

Utbildningarna skräddarsys enligt företagets och utbildningsdeltagarnas behov. Tillsammans med arbetsgivaren kommer man överens om utbildningarnas mål, innehåll, längd och förverkligandesätt.

Utbildningarna passar för såväl små, medelstora som stora företagens behov. Även offentliga sektorn – staten, kommuner, samkommuner och församlingar – kan använda tjänsten.

Utbildningarna kan användas i olika skeden inom företaget och speciellt när det sker förändringar i företagets verksamhet, som förutsätter en uppdatering av företagarens och/eller personalens kunnande. Utbildningarna kan förverkligas som såväl Precisions-, Rekryterings- eller OmställningsUtbildning.

Läs mer: