null Arbetslös arbetssökande - minns att du ska vara anträffbar också på sommaren

Runda solglasögon och en smarttelefon på en stenplatta.

 

Som arbetslös arbetssökande ska du se till att TE-byrån får tag på dig också under sommaren och semesterperioden.

I fall du logerar någon annanstans än på den adress som du meddelat TE-byrån, ska du också meddela din tillfälliga adress till TE-byrån, så att posten når dig vid behov.

Håll även din telefonnummer à jour genom att uppdatera den i Mina e-tjänster. Du känner igen ett samtal som kommer från oss på att det med nummern 0295.

Uträtta dina ärenden i första hand elektroniskt - i tjänsten Mina e-tjänster kan du kolla medddelanden och arbetserbjudanden som skickats till dig även om du är på resa.

Det är bra att observera att TE-byråernas öppettider avviker från de normala på sommaren. Kolla vid behov din egen TE-byrås öppettider på byråns webbplats.

Läs mer