null I april 318 400 arbetslösa arbetssökande

Arbetslösa arbetssökande och lediga jobb i april 2020 och april 2021.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 318 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 114 600 färre än ett år tidigare, men 88 800 fler än för två år sedan i april.

Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 100. Av arbetskraften var andelen arbetslösa arbetssökande 12,1 procent, det vill säga 4,4 procentenheter färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Läs mera