null Sysselsättningsöversikten för december: 357 400 arbetslösa arbetssökande

28.1.2021

  • Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 357 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 99 700 fler än ett år tidigare.
  • Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 42 800.

Permitterade

  • I slutet av december fanns det i hela landet 96 600 permitterade, vilket är 68 900 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Från november ökade antalet permitterade på heltid med 19 800.

Långtidsarbetslösa

  • Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 91 900.
  • Det är 28 900 fler än ett år tidigare.

Lediga jobb

  • Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 50 400 nya lediga jobb, det vill säga 5 000 färre än i förra december.
  • Allt som allt fanns det i december 92 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 200 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsgraden

  • Arbetslöshetsgraden var 7,8 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

Ytterligare information