null I mars 331 500 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 331 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 22 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 400. Av de arbetslösa arbetssökandena var 162 200 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

  • I slutet av mars fanns det i hela landet 79 500 permitterade, vilket är 5 500 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
  • Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 104 000. Detta är 39 100 fler än ett år tidigare.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 000, det vill säga 12 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.
  • Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 500 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 40 600.

Antalet av lediga arbetsplatser ökade

  • I mars anmäldes 77 700 nya lediga jobb, dvs. 14 200 fler än i mars i fjol.
  • Allt som allt fanns det i mars 162 500 lediga jobb, vilket är 12 600 fler än för ett år sedan.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,1 procent

  • Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 22 000 flera sysselsatta än ett år tidigare.
  • Sysselsättningsgraden var 70,7 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i mars i fjol.

Ytterligare information:

Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050