null I november fanns det 252 700 arbetslösa arbetssökande

 

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av november sammanlagt 252 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 61 800 färre än ett år tidigare, men 24 100 fler än för två år sedan i november. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300.
I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 27 800 permitterade, vilket är 48 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 134 900 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I november anmäldes 93 100 nya lediga jobb, det vill säga 43 700 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 168 100 lediga jobb, vilket är 76 800 fler än för ett år sedan.

Läs mer

I november 252 700 arbetslösa arbetssökande (temtyollisyyskatsaus.fi)