null I januari fanns det 332 800 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 332 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 81 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 24 500. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av januari fanns det i hela landet 75 100 permitterade, vilket är 50 700 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Från och med december minskade antalet permitterade på heltid med 20 000.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 9 500 fler än i januari i fjol, det vill säga sammanlagt 40 200. I januari avslutades 51,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 12,8 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 83 600 nya lediga jobb, det vill säga 9 200 färre än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 129 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 16 400 färre än för ett år sedan.

I slutet av januari deltog 112 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 600 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 61 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,9 procent, dvs. 2,0 procentenheter lägre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 235 000, vilket är 41 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,7 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mer