null Undantagen för arbetslöshetsförmånerna fortsätter till den 30 november 2021

Undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller till och med september 2021 ska fortsätta till utgången av november 2021. 

Undantagsbestämmelserna som fortsätter:

  • Höjningen av det skyddade beloppet i utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla
  • Kravet i fråga om restiden vid rörlighetsunderstödet hålls förkortat
  • Arbetslöshetsförmåner kan också i fortsättningen betalas i förskott i större utsträckning
  • Enklare behandling av förmånsansökningar fortsätter

Läs mer

Undantagen för arbetslöshetsförmånerna fortsätter till den 30 november 2021 (stm.fi)