null Undantagsbestämmelserna fortsätter att gälla till slutet av september

Undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa som gäller till och med juni 2021 ska fortsätta gälla till utgången av september 2021.  

Undantagsbestämmelserna som fortsätter:

  • Höjningen av det skyddade beloppet i utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla
  • Den kortare restiden i fråga om rörlighetsunderstödet fortsätter att gälla
  • Företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd fortsätter
  • Arbetslöshetsförmåner kan också i fortsättningen betalas i förskott i större utsträckning
  • Enklare behandling av förmånsansökningar fortsätter

Läs mer

Pressmeddelande (stm.fi)