null I fortsättningen ger Nylands arbets- och näringsbyrå arbetskraftspolitiska utlåtanden om en del av förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmån

I fortsättningen ger Nylands arbets- och näringsbyrå arbetskraftspolitiska utlåtanden om en del av förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmån inom verksamhetsområdena för samtliga arbets- och näringsbyråer. Centraliseringen syftar till enhetligare behandlingstider och beslutspraxis än tidigare. Dessutom vill man säkerställa att utlåtandena om förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmån behandlas utan dröjsmål.

Nylands arbets- och näringsbyrå ska sköta uppgifter i anslutning till arbetskraftspolitiska utlåtanden när det gäller arbete som inte utförs i anställningsförhållande, sysselsättning som företagare och i eget arbete, studier, skyldighet för unga personer att söka studieplats som förutsättning för erhållande av arbetslöshetsförmån samt förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda.

Läs mer:

Uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa koncentreras till Nylands arbets- och näringsbyrå, 8.7.2021 (tem.fi)