null Nyutexaminerad och utan jobb?

Voikukkia

Om du inte har jobb genast efter att studierna tar slut, anmäl dig som arbetssökande till TE-byrån. Så förbättrar du dina möjligheter att hitta jobb och försäkrar din möjliga rätt till arbetslöshetsförmån.

Du kan anmäla dig i förhand innan studierna tar slut. Anmäl den första dagen efter studierna som den första arbetslöshetsdagen. Om du anmäler dig efter att skolan slutat, börjar din rätt till utkomstkydd tidigast från anmälningsdagen.

Anmäl dig som arbetssökande

Bäst och snabbast anmäler du dig som arbetssökande via e-tjänsten med dina bankkoder.

Anmäl alla arbetsförhållanden från de två senaste åren samt alla andra till arbetssökan betydelsefulla arbetsförhållanden och utbildningsuppgifter.

Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du anmäla dig via pappersblankett eller telefonservicen.

Efter anmälan

När du skickar in din anmälan via e-tjänsten får du en mottagningsbekräftelse. Läs bekräftelsen noga och handla enligt instruktionerna. På meddelandet ser du hur länge din arbetsansökan är i kraft.

Om din situation kräver personlig service, tar vi kontakt med dig inom två veckor per telefon eller brev. Håll dina kontaktuppgifter aktuella via e-tjänsten.

När vi har estimerat din rätt till arbetslöshetsförmån, skickar vi ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån till FPA eller arbetslöshetskassan.

Ansök om arbetslöshetsförmån hos betalaren

Din arbetsansökan ska vara i kraft för att kunna ansöka arbetslöshetsförmån.

Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls, ansök då om arbetslöshetsförmån i den kassa där du är medlem. I annat fall ska du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA.

Självrisktiden (5 dagar) börjar först när du anmält dig som arbetslös arbetssökande. Under självrisktiden betalas inte arbetslöshetsförmån.

Sök jobb självständigt

När du anmält dig som arbetssökande är du med då vi söker passliga personer till lediga arbetsplatser. Att vara som arbetssökande ersätter inte egen aktivitet. Leta efter passliga jobb redan innan du utexamineras eller genast efter det.

Hjälp med arbetssökan

Om du behöver stöd till din arbetsansökan, eller inte vet vad du skulle göra näst - kontakta Navigatorn i din kommun. Navigatorn är ett ställe där vem som helst som är under 30 år gammal får gratis hjälp i frågor som berör jobb, utbildning eller vardagen.

För närvarande finns det 45 stycken Navigatorer runt om i Finland inom ca 100 kommuners område.