null Håller du på att slutföra studierna, men har inget jobb i kikaren?

 

Grattis för de slutförda studierna!

Om du inte har något arbete som väntar direkt efter studierna, anmäl dig som arbetssökande på TE-byrån. På så sätt säkerställer du din utkomst och förbättrar dina sysselsättningsmöjligheter.

Du kan anmäla dig redan på förhand innan studierna avslutas. Ange då dagen efter att du utexaminerats som första arbetslöshetsdag. Om du anmäler dig som arbetssökande först efter examen börjar din rätt till utkomstskydd tidigast på anmälningsdagen.

Anmäl dig som arbetssökande

Bäst och snabbast kan du sköta ditt ärende genom att använda Mina e-tjänster

Ange alla dina anställningsförhållanden från de senaste två åren och alla andra betydelsefulla anställningsförhållanden och utbildningsuppgifter med betydelse för jobbsökandet.

Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du anmäla dig via telefontjänsten eller med en pappersblankett. Kontrollera anvisningarna för att uträtta ärenden i coronasituationen på din närmaste TE-byrås egna sidor.

Lokala TE-byråer

Efter anmälan

När du har anmält dig får du en anmälan om mottagande. Läs detta noggrant och följ anvisningarna. I anmälan ser du hur länga din anmälan är i kraft.

Om din situation förutsätter personlig service kontaktar vi dig per telefon eller post inom två veckor från att du blivit arbetssökande. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i Mina e-tjänster. Om vi bedömer att du inte har behov av experttjänster kontaktar vi dig inte.

När vi utrett din rätt till arbetslöshetsförmån skickar vi ett utlåtande till FPA eller arbetslöshetskassan för utbetalning av förmånen.

Ansök om arbetslöshetsförmån

Din anmälan ti TE-tjänsterna måste vara i kraft för att du ska kunna få arbetslöshetsförmån.

Följ instruktionerna från FPA eller din egen arbetslöshetskassa när du ansöker om arbetslöshetsförmån. Nyutexaminerade får vanligtvis arbetsmarknadsstöd. Om den sökande har utexaminerats från en yrkesutbildning och har tillräckligt med arbetshistoria kan hen få grunddagpenning. Arbetslöshetskassan kan också betala inkomstrelaterad dagpenning om den sökande hör till kassan och har tillräckligt med arbetshistoria.

Självrisktiden (5 dagar), börjar när du har inlett din jobbsökning. För självriskdagarna utbetalas ingen arbetslöshetsförmån.

Sök arbete självständigt

När du anmält dig som arbetssökande finns du med när vi söker lämpliga personer till de arbeten som anmälts som lediga till TE-byrån. Att vara anmäld som arbetssökande ersätter dock inte eget aktivt arbetssökande. Börja därför söka jobb redan innan examen eller så snart du examinerats.

Extra hjälp för jobbsökningen

Om behöver hjälp med jobbsökningen eller om du inte vet vad du ska göra härnäst, kontakta Navigatorn på din ort.

Navigatorn är ett ställe där vem som helst under 30 år kan få gratis hjälp i frågor som gäller arbete, utbildning eller vardag.

För närvarande finns det 45 st. Navigatorer runt om i Finland inom ca 100 kommuners områden.

Läs mer om Navigatorn