null Arbetsmarknadsstödet för företagare fortsätter fram till 30.6.2021

28.1.2021

Företagare har haft möjlighet att få temporärt arbetsmarknadsstöd om huvudsysslan i företaget har upphört på grund av coronaviruspandemin. Den temporära utvidgningen av arbetslöshetsförmånen för företagare gäller för närvarande till 31.3.2021.

Coronaviruspandemin har medfört ett ansträngt läge för många företagare. Arbetsmarknadsstödet för företagare har under krisen fört med sig trygghet i synnerhet för de småföretagare vars utkomst på grund av krisen har varit mycket osäker. Det finns fortfarande ett klart behov av stödet och därför inleder vi en brådskande lagberedning för att fortsätta med det, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

År 2020 betalade Folkpensionsanstalten sammanlagt cirka 44 000 företagare arbetsmarknadsstöd för företagare. Det betalades ut sammanlagt cirka 165,8 miljoner euro i stöd.

På vilka villkor kan en företagare få arbetsmarknadsstöd?

Företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Arbetsmarknadsstödet är en form av arbetslöshetsförmån.

Ytterligare information