För företagare

På arbets- och näringsbyråerna får du mångsidiga tjänster om du är företagare, intresserad av företagande eller håller på att starta företagsverksamhet.

TE-byråerna ingår i nätverket för Företagsfinlands regionala företagstjänster. Företagstjänsterna tillhandahålls genom samarbete mellan TE-byråer, ELY-centraler, regionala näringsbolag, nyföretagarcentraler och landsbygdscentraler.

Kommunerna som ingår i det kommunala sysselsättningsförsöket erbjuder kunderna som hör till kommunförsöket rådgivning om inledande av företagsverksamhet och dess utvecklingsmöjligheter.

Ytterligare info om entreprenörskap på webbplatsen Suomi.fi

Företagssidorna på webbplatsen Suomi.fi innehåller information om olika skeden i företagsverksamheten. Här hittar du svar på frågor som berör allt från etablering av ett företag till dess tillväxt och utveckling. I anslutning till informationsinnehållet lyfts olika tjänster som erbjuds fram.

Information och tjänster för företag och samfund (suomi.fi)

Tjänster för en företagare som inleder sin verksamhet (på finska)

TE-tjänsterna som stöd också vid omställningar

Läs mera i avsnittet

Företagare och arbetslöshetsskydd