För företagare

På arbets- och näringsbyråerna får du mångsidiga tjänster om du är företagare, intresserad av företagande eller håller på att starta företagsverksamhet.

TE-byråerna ingår i nätverket för Företagsfinlands regionala företagstjänster. Företagstjänsterna tillhandahålls genom samarbete mellan TE-byråer, ELY-centraler, regionala näringsbolag, nyföretagarcentraler och landsbygdscentraler.

Kommunerna som ingår i det kommunala sysselsättningsförsöket erbjuder kunderna som hör till kommunförsöket rådgivning om inledande av företagsverksamhet och dess utvecklingsmöjligheter.

Team Finland- nätverkets sakkunskap står till buds för ditt företag

 

TE-byråerna erbjuder som en del av Team Finland nätverket tjänster för små och medelstora företag som är intresserade av växt och den internationella marknaden.

Team Finland-aktörerna kan hjälpa ditt företag tillsammans. Vi söker de experter och tjänster i vårt nätverk som bäst betjänar ditt företag.

Team Finland kontaktbegärän (team.finland.fi)

Ytterligare info om entreprenörskap på webbplatsen Suomi.fi

Företagssidorna på webbplatsen Suomi.fi innehåller information om olika skeden i företagsverksamheten. Här hittar du svar på frågor som berör allt från etablering av ett företag till dess tillväxt och utveckling. I anslutning till informationsinnehållet lyfts olika tjänster som erbjuds fram.

Information och tjänster för företag och samfund (suomi.fi)

TE-tjänsterna som stöd också vid omställningar

Företagare och arbetslöshetsskydd