Arbetslivets kvalitet

Konkurrenskraftiga och produktiva företag skapar nya arbetsplatser och betjänar sina kunder väl. Samtidigt tar ett framgångsrikt företag hand om personalens välbefinnande och arbetslivets kvalitet.

Framgångsrika arbetsplatser

  • skapar nya produkter, tjänster och handlingssätt
  • sporrar till och belönar bra prestationer
  • nätverkar, lär sig och engagerar
  • satsar på ledarskap, ledning, samarbete och arbetsresurser
  • utvecklar nya rutiner och stärker arbetets attraktivitet

I framtiden blir det allt viktigare för företag att ta hand om arbetslivets kvalitet. Satsningarna på arbetslivets kvalitet och en motiverad och välmående personal skapar en hållbar grund även för ekonomisk framgång.

Verksamhetsprinciperna vägs i omställningar

Företagets operativa miljö förändras hela tiden, och ibland kan förändringarna vara mycket snabba.

Om företagets verksamhetsprinciper är i skick kan företaget klara sig genom utmaningar samt hitta och utnyttja de nya möjligheter som förändringar medför. Det här förutsätter att hela personalen får mer möjligheter att påverka och ta ansvar. Ledarskapets och ledningens betydelse ökar.

Satsningarna på arbetslivets kvalitet bör ses som en investering i immateriella tillgångar. I allmänhet innebär det enkla vardagliga saker.

På webbplatsen Suomi.fi hittar du information, verktyg, tjänster och aktörer för att utveckla arbetslivets kvalitet.

Information och tjänster för företag och samfund (suomi.fi)