Tjänster för blivande företagare

Är du intresserad av företagande eller planerar du att starta företagsverksamhet? Ta del av existerande informationskällor och tjänster.

  • Kontakta så tidigt som möjligt arbets- och näringsbyrån i din region. Som ny företagare kan du beviljas startpeng om du uppfyller vissa förutsättningar.
  • Ta del av avsnittet om entreprenörskap på webbplatsen Suomi.fi. Där hittar du en hel del information och råd när du funderar på att bli företagare.

Du kan också starta företagsverksamheten flexibelt vid sidan företagarutbildning. TE-byråerna ordnar utbildning för personer som planerar att bli företagare eller redan är det. Fråga mer på TE-byrån och kolla utlysta företagarutbildningar.

Ta i bruk Mitt FöretagsFinlands verktyg för planeringen av företagets affärsverksamhet

Mitt FöretagsFinland (oma.yrityssuomi.fi)