Utbilda dig till företagare

När du överväger företagande som ett karriäralternativ, är på väg att bli företagare eller har grundat ett företag kan du delta i karriärträning i företagande eller företagarutbildning.

Du kan starta företagsverksamheten flexibelt samtidigt som du deltar i företagarutbildning. Mer information får du på sidan Startpeng – stöd för blivande företagare. Som arbetskraftsutbildning ordnas också utbildning som siktar på avläggande av yrkesexamen för företagare eller en del av den.

Startpeng- stöd för blivande företagare

Bekanta dig med företagande genom karriärträning

Om du är intresserad av eller överväger företagande ger karriärträning dig en chans att bekanta dig med företagande som ett alternativ till lönearbete.

Träningen

  • ger en allmän bild av företagande
  • fokuserar på praktiska synpunkter från grundandet av företag till verksamheten som företagare
  • reder ut och bedömer hurdana färdigheter deltagarna har att bli företagare

Företagarutbildning stöder företagsetablering

När du planerar att starta företagsverksamhet kan du delta i en kort företagarutbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning och som ger dig grundläggande information om

  • företagande
  • etablering av företag
  • olika delområden inom företagsverksamhet såsom finansiering, marknadsföring, kommunikation, beskattning och ekonomiadministration

Utbildningen utvecklar studerandenas företagsidéer och stöder planeringen av affärsverksamheten.

Utbildning i företagsetablering ger ett bredare kunnande

I utbildningen i företagsetablering kan studeranden på ett mer omfattande plan sätta sig in i åtgärder för etablering av företag och vidareutveckla företagsidén och planeringen av affärsverksamheten.

Utbildningen fördjupar kunskaperna om bland annat

  • finansiering, redovisning och beskattning
  • marknadsföring
  • risker med företagande
  • arbetsgivarfrågor

Syftet är att utveckla områden som företagaren anser vara svåra och att främja samarbetet mellan företag. Utbildningen siktar på yrkesexamen för företagare eller en del av den.