Anvisning för fullmaktsärenden

Vid fullmaktsärenden följs aktuella anvisningar för Suomi.fi-tjänsten.

 • ​​​​​Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi med personliga bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat och gå till fullmakter. På startsidan för Suomi.fi-fullmakter väljer du till vems fullmakter du vill gå.
  • Om du väljer personliga fullmakter kan du själv begära ärendefullmakt för ett företag, en förening eller en annan sammanslutning.
  • Om du väljer företagets fullmakter kan du ge en eller flera personer fullmakt att uträtta ärenden för ett företags, en förenings eller en annan sammanslutnings räkning, om du har en fullmakt eller rättighet som grundar sig på registeruppgifter att sköta ärenden.
 • I avsnittet Parter väljer du parterna för fullmakten.
  • Om du begär om en fullmakt personligen, lägg till det företag, den förening eller någon annan sammanslutning för vilken du begär om ärendefullmakt.
  • Om du ger fullmakt med en befintlig fullmakt eller med rättigheter som grundar sig på registeruppgifter, lägg till de personer som du vill befullmäktiga att sköta ärenden för ett företags, en förenings eller en annan sammanslutnings räkning. Du kan ge flera fullmakter på en gång.
  • Om det inte går att ge fullmakt, ansök om tjänstemannafullmakt hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata enligt separata anvisningar.
 • I avsnittet Fullmaktsärenden preciseras det ärende för vilket fullmakt begärs eller ges. Fullmaktsärendet som används för sysselsättningspolitiskt understöd heter Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. Du hittar den lätt genom att välja ”Statsunderstöd” i ärendekategorin.
 • Fullmakten preciseras genom att aktivera knappen Ta i bruk fullmaktens specifikation. Efter att knappen aktiverats skriver du in TYPO som underorganisationsnummer. Om du ger fullmakt till flera personer för ett företag, en förening eller en annan sammanslutning, lägg till koden för alla underorganisationer. Man ansöka om sysselsättningspolitiskt understöd med fullmakt från och med 18.10.2021 och ansöka om förskott eller utbetalning från och med 3.1.2022.
 • Under Giltighet anger du fullmaktens giltighetstid. Välj önskat start- och slutdatum för fullmakten. En fullmakt för sysselsättningspolitiskt understöd kan gälla från och med 18.10.2021. Fullmakten kan vara i kraft minst ett dygn och högst 25 år.
 • Kontrollera ärendefullmaktens sammandrag och bekräfta begäran om fullmakt eller ge ärendefullmakt.
  • Begäran om fullmakt ändras till ärendefullmakt först när den som tar emot begäran har godkänt den.
  • Efter att fullmakten har godkänts är den i kraft från och med startdatumet.

Giltiga fullmakter, begäran om fullmakter och fullmakter som upphört finns under Fullmakter i tjänsten Suomi.fi.

Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande

Fullmaktsrätt kan också beviljas genom ansökan via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Registreringen av Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman är avsedd för organisationer som inte själva kan ta i bruk Suomi.fi-fullmakter. Det kan till exempel vara fråga om kommuner, församlingar och läroanstalter. Övriga ger och annullerar fullmakter själva i Suomi.fi-fullmakter.

Organisationens representant kan ansöka om registrering av fullmakter genom att göra en ansökan om fullmakt i webbtjänsten Suomi.fi.