Redigera platsanmälan

Det är möjligt att göra förändringar i en arbetsplatsanmälan eller avlägsna platsanmälan

  • i e-tjänsterna för företag och arbetsgivare, klicka på e-tjänster knappen
    eller
  • genom att ringa arbets- och näringsbyrån.