Tjänster som berör arbetstillstånd

Välkommen till arbets- och näringsbyråernas riksomfattande sidor om arbetstillståndstjänster. På sidorna hittas information gällande behandling av ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare i arbets- och näringsbyråer och utländska personers arbete i Finland  

Utlänningars rätt till arbete i Finland fastställs enligt deras medborgarskap. En arbetstagare som inte är medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz måste vanligtvis ha ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett uppehållstillstånd för annat förvärvsarbete. I utlänningslagen nämns de arbetsuppgifter som kan utföras under en begränsad tid med visum eller visumfritt.

Uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas i två faser. Arbets- och näringsbyrån utfärdar ett delbeslut gällande uppehållstillståndet för arbetstagare och Migrationsverket fattar det slutgiltiga beslutet. Det delbeslut arbets- och näringsbyrån fattar baserar sig på en helhetsbedömning som innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren samt arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. Man måste även försäkra sig om arbetstagarens utkomster av förvärvsarbete.

Uppehållstillstånd för arbetstagare behandlas av arbets- och näringsbyråerna i Sydöstra Finland, Birkaland, Norra Österbotten och Nyland.

På Åland behandlas ansökningar av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.