Handläggning av ärenden och kontaktuppgifter

Uppehållstillstånd för arbetstagare behandlas av:

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå

Sydöstra Finlands arbets-och näringsbyrå behandlar ärenden gällande uppehållstillstånd för arbetstagare i NTM-centralernas områden i Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Mellersta Finland och Norra Karelen.

Sydöstra Finlands arbets-och näringsbyrå (på finska)

Villimiehenkatu 2 B
53100, Villmanstrand
Telefonnummer: 0295 042 006 (kl. 9-11)
Postadress: PL 1010, 45101 Kouvola
E-post: tyolupapalvelut.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Uppehållstillstånd för arbetstagare behandlas av arbets- och näringsbyråerna i Sydöstra Finland, Birkaland, Norra Österbotten och Nyland. På Åland behandlas ansökningar av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Birkalands arbets- och näringsbyrå

Birkalands arbets- och näringsbyrå behandlar ärenden gällande uppehållstillstånd för arbetstagare i NTM-centralernas områden i Birkaland, Satakunta, och Tavastland samt Egentliga Finland, med undantag av landskapet Åland.

Birkalands arbets- och näringsbyrå

Pellavatehtaankatu 25
PL 587
33101 Tammerfors
Telefonnummer: 0295 045 502 (kl. 9-11)
E-post: tyoluvat.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå behandlar ärenden som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare i NTM-centralernas områden i södra Österbotten, Österbotten, norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå (på finska)

Sepänkatu 20
90100 Uleåborg
Telefonnummer: 0295 029 506 (kl. 9-11)
E-post: tyoluvat.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå behandlar rådgivnings- och utlåtandeärenden gällande utländska bärplockare och plockningen av andra naturprodukter i Finland.

Utlänningars vildbärsplockning i Finland

Nylands arbets- och näringsbyrå

Nylands arbets- och näringsbyrå behandlar centralt ärenden som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare i NTM-centralens område i Nyland.

Nylands arbets- och näringsbyrå (på finska)

Anttigatan 1
00100 Helsingfors
Telefonnummer: 02950 40019 (kl. 9–11)
E-post: tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet behandlar ärenden gällande uppehållstillstånd för arbetstagare på Åland.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Nygatan 5
PB 2026
AX-22111 Mariehamn
Telefonnummer: 018 255 01
E-post: info@ams-aland.fi