Sysselsätt med lönesubvention

  • Vill du anställa en medarbetare, som har en stor del av sin lön med sig?
  • Planerar du att anställa mer personal, men har svårt att hitta en tillräckligt yrkeskompetent arbetstagare?
  • Vill du erbjuda en person som för närvarande är arbetslös möjlighet att förbättra sin yrkeskompetens i arbete?

Testa med hjälp av chatboten Teuvo (på finska) dina möjligheter att ansöka om lönesubvention - du hittar Teuvo nere till höger på den finskspråkiga sidan

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande. Lönesubventionen är ett behovsprövat stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja inom ramarna för de anslag som finns tillgängliga.

Ansök om lönesubvention enkelt och snabbt via den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster. Du får hjälp med elektronisk ärendehantering av bl.a. FöretagsFinlands telefontjänst. Även chatboten Teuvo (på finska) som finns på våra sidor bistår i ärenden som gäller lönesubvention.

En kommun som ingår i kommunförsöket för sysselsättning kan bevilja lönesubvention för lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande som är kund hos kommunen i stället för arbets- och näringsbyrån. Lönesubvention söks via Mina e-tjänster. 

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsök med sysselsättning