Ny kompetens i arbetsgemenskapen genom alterneringsledighet

Alterneringsledigheten gynnar många parter

  • Ett tidsbundet arbete ger en arbetslös arbetssökande möjlighet att skaffa sig arbetserfarenhet
  • Arbetsgivaren kan få in ny kompetens i arbetsgemenskapen
  • Alterneringsledigheten hjälper arbetstagaren att orka

Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer tillsammans överens om arbetstagarens alterneringsledighet. En arbetslös arbetssökande måste anställas som vikarie för den lediga arbetstagaren, men arbetsuppgifterna behöver inte nödvändigtvis vara de samma.

Den som anställs för alterneringsvikariatet ska vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Som vikarie kan man anställa en person som

  • har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregick vikariatet eller
  • är under 30 år och har avlagt yrkes- eller högskoleexamen för mindre än ett år sedan eller
  • är 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar.

Som vikarie för alterneringsledighet kan också anställas en arbetslös arbetssökande som är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket om villkoren uppfylls. 

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsök med sysselsättning 

Läs mer om alterneringsledighet och villkoren

Alterneringsledighet