Rekrytering från utlandet

Utländska arbetstagare behöver inte besöka skattebyrån på grund av skattekort eller skattenummer

En utländsk arbetstagare som för första gången arbetar i Finland kan i år undantagsvis få ett skattekort utan identifiering på plats, på grund av coronasituationen. Skatteförvaltningen gör ett skattenummer och ett skattekort för arbetstagaren utifrån uppgifterna på den blankett som kunden fyllt i.

Förfarandet gäller till och med 30.9.2021.

En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån (vero.fi, 27.11.2020)

Arbetskraft från utlandet

Ifall inte lämpliga arbetstagare går att få tag på i Finland, kan arbetsgivare söka arbetskraft från utlandet. Också vid stora rekryteringar kan arbetsgivare använda sig av ett arbetsmarknadsområde som sträcker sig utanför Finland. Man bör dock hålla i minnet att anställningen av utländsk arbetskraft kan kräva tillstånd.

Arbetsgivare kan också anställa utländska praktikanter till sina företag.

Praktikant från utlandet

Anställning av arbetstagare från Europa

EURES (European Employment Services) är ett omfattande europeiskt samarbetsnätverk och en offentlig tjänst av hög kvalitet som gör det lättare för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra i hela Europa.

EURES hjälper vid rekrytering i Europa

Anställning av arbetstagare från länder utanför EU/EES

Arbets- och näringsbyråerna och arbetsgivarservicens sakkunniga står även till tjänst i ärenden som har med rekrytering av arbetskraft från utomeuropeiska länder att göra. För att få arbeta i Finland krävs i allmänhet uppehållstillstånd av medborgare i länder utanför EU och EES samt av schweiziska medborgare. Dessutom måste man för att få arbeta i allmänhet ha giltigt uppehållstillstånd även i fall då uppehållstillstånd för arbetstagaren inte krävs.

Tjänster som berör arbetstillstånd

Likabehandling

För utländska och finländska arbetstagare gäller samma arbetsvillkor och arbetarskyddsföreskrifter.