Rekrytera en person i åldern 18-35 år med Ditt första Euresjobb-stödet

Med hjälp av ett ekonomiskt stöd för Ditt första Euresjobb, underlättas rekryteringen av unga förmågor från ett annat EU-land.

Europeiska kommissionens projekt hjälper arbetsgivare att rekrytera unga personer från andra EU-länder och unga att få jobb inom EU. Arbetstagaren ska vara mellan 18 och 35 år.

Arbetsgivare kan beviljas ekonomiskt stöd för jobbintroduktionen och kostnaderna för att den unga arbetstagaren kommer i gång i det nya landet.

Storleken på stödet som beviljas arbetsgivaren bestäms utifrån det stödpaket som erbjudits åt den som anställs. Stödet uppgår till cirka 810–2000 euro/anställd. Stödet är skattefritt.

Villkor för ekonomiskt stöd

Den som anställs ska vara en EU-, norsk eller isländsk medborgare mellan 18 och 35 år som är lagligt bosatt i en EU-medlemsstat, Norge eller Island

Arbetsgivaren ska erbjuda åtminstone

  • jobbintroduktion
  • språkutbildning
  • hjälp med att etablera sig på orten

Arbetsgivare som får stöd

  • har en personalstyrka på högst 250 personer
  • är lagligt etablerade i ett EU-land, Norge eller Island
  • ingår ett arbetsavtal på minst sex månader med den unga personen, löne- och arbetsvillkoren i avtalet ska följa den nationella arbetslagstiftningen
  • ingår ett arbetsavtal som kan vara på hel- eller deltid, men ändå minst 50 % av en arbetstid på heltid

Även den arbetssökande har möjlighet att söka stöd för resan till en arbetsintervju samt för etablering.

Arbetskraftsmyndigheterna i Sverige, Italien och Tyskland koordinerar projekten Ditt första Eures jobb.

Det svenska projektet

Om du anställer en arbetssökande från ett annat EU-land, Norge eller Island, kan du ansöka om ekonomiskt stöd för introduktion av den nyanställda av det svenska mobilitetsprojektet. Detta projekt är ett kombinationsprojekt som kombinerar bidragen för Ditt första Eures jobb (18-35 år) och Reactivate (över 35 år).

För att få stöd måste du kontakta TE byrån, så vänligen kontakta din närmaste EURES-rådgivare.

I praktiken måste du fylla i två ansökningsblanketter. Blanketterna finns på projektets webbplats under Information till arbetsgivare -> Ansökan. Den ena av blanketterna är den egentliga ansökningsblanketten och den andra är en modell för induktionsprogrammet och fungerar enligt principen kryss i rutan.

Stödbeloppet beror på omfattningen av introduktionsprogrammet och arbetsland. Om programmet innebär en grundläggande introduktion kan en finsk arbetsgivare få 1390 euro och om introduktionen är mer omfattande är beloppet 1750 euro.

I ansökningsformuläret hittar du mer detaljerade instruktioner om vad bl.a. den grundläggande introduktionen eller den mer omfattande introduktionen bör innehålla och vilka bilagor som krävs för att ansöka om stödet. Stödet är per anställd, dvs om det finns flera nyanställda, kan du som arbetsgivare få stöd per varje person som anställs. Observera att projektet förbehåller sig rätten att göra ändringar i bidragsbeloppen.

Better Business Communication Ab behandlar stödansökningarna för Finlands del. Vänligen skicka din ansökan till eures(at)bbi.se

Det italienska projektet
 

Det italienska projektet hjälper arbetssökande och arbetsgivare att mötas. Arbetssökande kan ladda sina CV: n till projektdatabasen och arbetsgivare kan skicka in sina platsannonser. Projektet erbjuder arbetsgivare hjälp med att rekrytera, bl.a. med förval och marknadsföring. Dessutom är det möjligt för en finsk arbetsgivare att få ekonomiskt stöd för induktionsprogrammet för anställning av en arbetssökande. Summan är 1390-1750 euro per anställd. Bidragsbeloppet varierar beroende på omfattning av induktionsprogrammet.

Det tyska projektet

Det tyska projektet är avsett enbart för arbetssökande som vill sysselsätta sig på den tyska arbetsmarknaden. Projektet beviljar ej ekonomiskt stöd för arbetsgivare.

Ytterligare information

Mera information om projekten i EURES-portalen och av EURES-rådgivarna vid din lokala TE-byrå.

Kyllä löytyy! -kampanjvideo om EURES -tjänster