EURES hjälper vid rekrytering i Europa

EURES (European Employment Services) är ett omfattande europeiskt samarbetsnätverk och en offentlig tjänst av hög kvalitet som gör det lättare för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra i hela Europa.

Kom med som tjänsteproducent i EURES-nätverket

Utbildade sakkunniga som specialiserat sig på arbetsförmedling i Europa, dvs. EURES-rådgivare, hjälper med rekryteringen i alla EU- och EES-länder. Det unika heltäckande nätverket bildas av ca 1000 sakkunniga. EURES förmedlar varje år 50 000 arbetstagare från ett land till ett annat.

EURES-rådgivarna

 • kan den europeiska arbetsmarknaden och fungerar som en länk vid rekryteringen
 • hjälper med att hitta ett lämpligt rekryteringsland och starta rekryteringen
 • söker en lokal samarbetspartner
 • hjälper med att delta i mässor samt marknadsför lediga jobb vid företaget
 • arrangerar vid behov rekryteringsevenemang i rekryteringslandet
 • svarar på sökandenas förfrågningar och tar emot ansökningar
 • gör vid behov en preliminär rekrytering – arbetsgivaren gör alltid det slutliga valet
 • informerar utländska arbetstagare om arbetslivet i Finland och hur man går till väga då man flyttar hit

Du hittar de avgiftsfria EURES-tjänsterna vid närmaste arbets- och näringsbyrå. Dessutom ger andra sakkunniga vid TE-byråernas arbetsgivar- och företagartjänster råd om rekrytering av utländsk arbetskraft.

EURES-portalen och evenemangen underlättar rekryteringen

EURES-portalen är ett rekryteringsverktyg. Portalen har en europeisk jobb- och CV-bank. I portalen kan arbetsgivare anmäla lediga jobb och se arbetssökandes meritförteckningar.

EURES-portalen (ec.europa.eu)

Arbetsgivare kan också delta i europeiska rekryteringsevenemang med sakkunniga. Företag kan alternativt

 • besöka mässor och intervjua arbetssökande
 • lämna anmälan om lediga jobb till sakkunniga som marknadsför dem för lämpliga sökande
 • delta i europeiska rekryteringsmässor virtuellt via Online-tjänsten

I allmänhet kostar det inget att delta i mässor. Arbetsgivaren betalar sina egna resor och sin logi.

Via länkarna hittar du aktuella mässor. På minneslistan för rekryterare ser du hur rekryteringen framskrider i praktiken.

Kyllä löytyy! -kampanjvideon om EURES-tjänster