En utländsk arbetstagares rätt att arbeta och registreringar

Rätten att förvärvsarbeta i Finland bestäms enligt nationalitet.

EU/EES-länderna

  • Medborgare i medlemsstater i Europeiska unionen får arbeta i Finland utan uppehållstillstånd för arbetstagare. Motsvarande rättighet har även medborgare i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.
  • EU-medborgare samt medborgare i Liechtenstein och Schweiz bör registrera sin uppehållsrätt om vistelsen i Finland överskrider 3 månader. Migrationsverket registrerar utlänningars vistelse.
  • Medborgare i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark  och Island) registrerar sin vistelse vid magistraten.

Länder utanför EES-området

  • Av medborgare i länder utanför EES-området krävs i de flesta fall uppehållstillstånd för arbetstagare. 
  • Med stöd av ett vanligt uppehållstillstånd, visum eller visumfrihet är det enligt utlänningslagen i vissa fall möjligt att förvärvsarbeta.
  • Arbetsgivaren skall försäkra sig om att utlänningar som anställs eller är anställda har ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare som krävs eller att de inte behöver något uppehållstillstånd.