Stöd för rekrytering från Europa

TE-tjänster erbjuder också avgiftsbelagda stödtjänster för företag som rekryterar från utlandet. Tjänsterna genomförs i intimt samarbete med EURES-nätverket, som täcker hela Europa.

Utbildningarna och testningarna upphandlas av Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa (ESF) tillsammans med TE-byrån, kundföretaget och utbildaren. Arbetsgivaren betalar endast 30–50 procent av träningarnas och utbildningarnas sammanlagda pris. Resten är de minimis -stöd och för det svarar Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa (ESF).

Testning av yrkesskickligheten

Testningen av yrkesskickligheten är ett test i samband med rekryteringen med vilket man försäkrar sig om kompetensen hos den som rekryteras redan i hemlandet i de uppgifter som personen ska rekryteras för.

Fråga mer av EURES-sakkunniga

EURES-sakkunnigas kontaktuppgifter

Kyllä löytyy! -kampanjvideon om EURES-tjänster