Praktikant från utlandet

Det finns följande alternativ för att anställa utländska praktikanter:

EURES Portal / Drop'pin@Eures

På EURES-portalen kan du som arbetsgivare annonsera gratis, inte bara om jobb utan också om praktik- eller läroavtalsplatser. Portalen har ett eget avsnitt som heter Drop’pin@Eures, där du hittar mer information om alternativa praktikmöjligheter. Om du registrerar dig på EURES-portalen som arbetsgivare, kan du publicera praktik- och läroavtalsplatser i avsnittet Mina möjligheter för unga. Om du vill kolla servicen utan att registrera dig, kan du komma åt tjänsten från den sökandes synvinkel via följande länk.

Hitta möjligheter för unga (europa.eu)

Praktikplatser vid utbildningsinstitutioner

Utbildningsstyrelsen samordnar många praktik- och utbytesprogram. Du kan bekanta dig med alternativen på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Internationell kompetens och arbetslivet (oph.fi)

EU-mobilitetsprojekt

Europeiska kommissionen har flera olika mobilitetsprojekt som främjar rörligheten i Europa. Projekten hjälper inte enbart europeiska arbetssökande att söka jobb, utan också arbetsgivare att hitta arbetstagare och praktikanter till arbets-, läroavtals- eller praktikplatser samt beviljar arbetsgivare ekonomiskt stöd för orienteringskostnader av nyanställda. Du kan läsa mer om projekten på vår webbplats i följande avsnitt:

Övrigt samarbete

Då det gäller praktikantplatserna samarbetar TE-tjänsterna även med privata Eures-samarbetspartner så som Allianssi ungdomsutbyte.

Allianssi ungdomsutbyte (nuorisovaihto.fi)