Rekrytera en expert med Reactivate 35+-stöd

Med hjälp av det ekonomiska stöd som beviljas genom Reactivate-projekten underlättas processen att rekrytera minst 35 år gamla experter från ett annat EU-land.

Europeiska kommissionens projekt hjälper arbetsgivare att hitta arbetstagare från ett annat EU-land och arbetssökande att hitta jobb inom EU. Arbetstagaren ska vara minst 35 år gammal.

En arbetsgivare kan beviljas ekonomiskt stöd för kostnader som uppkommer då arbetsgivaren inskolar en ny anställd och hjälper hen att anpassa sig till ett nytt land.

Det ekonomiska stödet består av ett max belopp /nyanställd person och varierar från 810-2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram.

Förutsättningarna för ekonomiskt stöd

 • Arbetstagaren som anställs ska vara en minst 35 år gammal EU-medborgare (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein) som är lagligt bosatt i ett EU-medlemsland (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein).
 • Personen som anställs måste vara arbetslös arbetssökande eller en arbetssökande som arbetar på deltid.
 • Arbetsgivaren ska erbjuda minst
  • inskolning i arbetet
  • språkutbildning
  • hjälp med att slå sig ner på orten.
 • En arbetsgivare som beviljas stöd:​​​​​​​
  • anställer högst 250 personer
  • är lagligt etablerad i ett EU-land
  • gör upp ett arbetsavtal med den anställda för minst sex månader vars löne- och arbetsvillkor motsvarar den nationella arbetslagstiftningen. Arbetsavtalet kan vara för hel- eller deltidsarbete, dock minst 50 % av heltidsarbete.

Arbetssökanden har också möjlighet att ansöka om stöd för intervjuresan och flytten. Reactivate -stödet administreras av tre olika EU-länder – Sverige, Italien och Tyskland.

Det svenska projektet

Om du anställer en arbetssökande från ett annat EU-land, Norge eller Island, kan du ansöka om ekonomiskt stöd för introduktion av den nyanställda av det svenska mobilitetsprojektet. Detta projekt är ett kombinationsprojekt som kombinerar bidragen för Ditt första Eures jobb (18-35 år) och Reactivate (över 35 år).
För att få stöd måste du kontakta TE byrån, så vänligen kontakta din närmaste EURES-rådgivare.

I praktiken måste du fylla i två ansökningsblanketter. Blanketterna finns på projektets webbplats under Information till arbetsgivare -> Ansökan. Den ena av blanketterna är den egentliga ansökningsblanketten och den andra är en modell för induktionsprogrammet och fungerar enligt principen kryss i rutan.

Stödbeloppet beror på omfattningen av introduktionsprogrammet och arbetsland. Om programmet innebär en grundläggande introduktion kan en finsk arbetsgivare få 1390 euro och om introduktionen är mer omfattande är beloppet 1750 euro.

I ansökningsformuläret hittar du mer detaljerade instruktioner om vad bl.a. den grundläggande introduktionen eller den mer omfattande introduktionen bör innehålla och vilka bilagor som krävs för att ansöka om stödet. Stödet är per anställd, dvs om det finns flera nyanställda, kan du som arbetsgivare få stöd per varje person som anställs. Observera att projektet förbehåller sig rätten att göra ändringar i bidragsbeloppen.

Det italienska projektet

Det italienska projektet hjälper arbetssökande och arbetsgivare att mötas. Arbetssökande kan ladda upp sitt CV och arbetsgivare sina jobbannonser i projektdatabasen. Projektet hjälper arbetsgivare med rekrytering, bl.a. med förhandsval och marknadsföring. Dessutom kan en finländsk arbetsgivare få ekonomiskt stöd till induktionsprogrammet från 1390 till 1750 e / nyanställd. Storlek på stödet varierar beroende på typ av integrationsprogram.

Det tyska projektet

Projektet stöder enbart arbetssökande som vill komma in på den tyska arbetsmarknaden. Tyvärr beviljar projektet inte stöd till arbetsgivare.

Ytterligare information

Ytterligare information om att ansöka stödet fås från EURES-experterna.

Kyllä löytyy! -kampanjvideon om EURES-tjänster