Rekrytering med hjälp av Targeted Mobility Schemes -stödet

Med hjälp av ett ekonomiskt stöd för Targeted Mobility Schemes (TMS), underlättas rekryteringen av arbetssökande från ett annat EU-land, Norge eller Island.

Arbetsgivare kan beviljas ekonomiskt stöd för introduktion av arbetstagaren i arbetet och för de kostnader som uppstår i samband med att arbetstagaren etablerar sig i det nya landet.

Storleken på stödet som beviljas arbetsgivaren bestäms utifrån det stödpaket som erbjudits åt den som anställs och arbetsland. Stödet uppgår till cirka 810–2000 euro/anställd.

Villkor för ekonomiskt stöd

  1. Den som anställs ska vara minst 18 år och EU-, norsk eller isländsk medborgare, som är lagligt bosatt i en EU-medlemsstat, Norge eller Island.
  2. Arbetsgivaren ska erbjuda åtminstone jobbintroduktion, språkutbildning, hjälp med att etablera sig på orten
  3. Arbetsgivare som får stöd har en personalstyrka på högst 250 personer, är lagligt etablerad i ett EU-land, Norge eller Island, ingår ett arbetsavtal på minst 6 månader med den unga personen, löne- och arbetsvillkoren i avtalet ska följa den nationella arbetslagstiftningen, ingår ett arbetsavtal som kan vara på hel- eller deltid, men ändå minst 50 % av en arbetstid på heltid.

Även den arbetssökande har möjlighet att söka stöd för resan till en arbetsintervju samt för etablering. Dessutom kan arbetssökande beviljas stöd för språkkurs(er) och erkännande av examina.

Arbetskraftsmyndigheterna i Italien, Sverige och Tyskland koordinerar TMS-projekten.

Det svenska projektet

Om du anställer en arbetssökande från ett annat EU-land, Norge eller Island, kan du ansöka om ekonomiskt stöd för introduktion av den nyanställda av det svenska mobilitetsprojektet.

För att få stöd bör du vara i kontakt med TE byrån, så vänligen kontakta din närmaste EURES-rådgivare.

Kontaktinformation för Euresrådgivarna

I praktiken måste du fylla i två ansökningsblanketter. Blanketterna finns på projektets webbplats under Information till arbetsgivare → Ansökan. Den ena av blanketterna är den egentliga ansökningsblanketten och den andra är en modell för introduktionsprogrammet och fungerar enligt principen kryss i rutan.

Stödbeloppet beror på omfattningen av introduktionsprogrammet och arbetslandet. Om programmet innebär en grundläggande introduktion kan en finsk arbetsgivare få 1390 euro och om introduktionen är mer omfattande är beloppet 1750 euro.

Ansökan

I ansökningsformuläret hittar du mer detaljerade instruktioner om vad bl.a. den grundläggande introduktionen eller den mer omfattande introduktionen bör innehålla och vilka bilagor som krävs för att ansöka om stödet. Stödet är per anställd, dvs om det finns flera nyanställda, kan du som arbetsgivare få stöd för varje person som anställs. Observera att projektet förbehåller sig rätten att göra ändringar i bidragsbeloppen.

För Finlands del skickas stödansökningarna för behandling till

BBi Communication Finland Ab (nordics.com), på adressen eures@bbi.se

eller

Allianssin nuorisovaihto (nuorisovaihto.fi) på adressen eures@alli.fi

Ytterligare information på projektets webbsidor:

Riktad mobilitetsinsats - Ditt första Eures-jobb (arbetsformedlingen.se)

Det italienska projektet

Du kan be om tilläggsinformation via e-post EURES-TMS@anpal.gov.it  eller registrera dig på projektets hemsida: https://eureslogin.anpal.gov.it/index

Det tyska projektet

Det tyska projektet beviljar ekonomiskt stöd endast för tyska arbetsgivare.

Det tyska projektet (eures-deutschland.de)

Ytterligare information

Mera information om projekten i EURES-portalen och av EURES-rådgivarna vid din lokala TE-byrå.