Sök medarbetare

Arbets- och näringsbyrån kan söka efter arbetssökande för ett ledigt jobb enligt överenskomna sökkriterier i sitt kundregister. TE-byrån kan också presentera kandidaterna, men beslutet om valet fattas alltid av arbetsgivaren. Sök efter lämpliga arbetssökande även i arbetskraftsutbildningen.

Även kommuner som ingår i kommunförsöket för sysselsättning kan söka arbetssökande till en ledig arbetsplats enligt överenskomna sökvillkor och presentera kandidater för arbetsgivaren. 

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsök med sysselsättning

Sök personer som blir klara med sin arbetskraftsutbildning

I söktjänsten Pågående arbetskraftsutbildning ser du arbetskraftsutbildningar som pågår och kan bekanta dig med personer som deltar i utbildningarna.

Av utbildarna som nämns i annonserna kan du be mer information om bland annat

  • utbildningsprogrammets innehåll och mål
  • tidsscheman
  • genomförande av inlärning i arbete

Om du är loggad kan du bekanta dig med utbildningsdeltagarna genom att trycka på knappen i slutet av annonsen.

Aktuell arbetskraftsutbildning