Stöd för rekrytering

En mångsidig arbetsgemenskap består av olika slags människor. En del kan behöva lite mer orientering eller stöd för att komma in i arbetslivet. Läs mer om olika stödformer för anställning av arbetslösa på dessa sidor.  

Arbets- och näringsbyrån kan stödja arbetsgivare som till exempel anställer

  • en arbetslös som behöver lite extra hjälp för att bli sysselsatt
  • en ung som söker sin första arbetsplats
  • en partiellt arbetsförmögen person som vill använda sin kompetens i arbetslivet

Stöd för anställning

Stöd som beviljas av TE-byrån, lönesubvention och stöd för specialarrangemang utgår från den arbetslösas behov. Arbetsgivaren söker en kompetent medarbetare för arbetsuppgifterna. En arbetssökande som får stöd i jobbsökningen kan vara en lämplig arbetstagare. Även en partiellt arbetsförmögen, långtidsarbetslös eller ung person har kompetens och rätt inställning till arbete och inlärning.

En kommun som ingår i kommunförsöket för sysselsättning kan i syfte att främja sysselsättningen av en arbetslös arbetssökande som är kund hos kommunen bevilja lönesubvention i stället för arbets- och näringsbyrån. 

Arbetsgivarens tjänster under kommunförsök med sysselsättning 

Arbetstränaren ger stöd

TE-byråns arbetsträningstjänster erbjuder personligt stöd för sysselsättning.

Arbetstränaren kan även innan arbetsavtalet ingås eller i början av arbetsförhållandet hjälpa arbetsgivare som till exempel

  • söker TE-byråns stöd
  • anpassar den sysselsattas pension och lön till varandra
  • bedömer behovet av arbetsplatsarrangemang

Stöd för sysselsättning #kyllälöytyy! -kampanjvideon