Samordnaren för arbetsförmågan som stöd för arbetsgivaren

Samordnaren för arbetsförmågan har i uppgift att bygga upp praxis och procedurer för att främja partiellt arbetsföra personers situation. Samordnaren gör målinriktat och utvecklande samarbete med arbetsgivare och andra nätverk i området.

Samordnaren för arbetsförmågan hjälper dig att hitta lösningar till företagets brist på arbetare genom att erbjuda möjligheter att anställa partiellt arbetsföra. Samordnaren hjälper företaget att uppfatta möjligheterna att anställa partiellt arbetsföra och uppgifterna som är passliga för personer med nedsatt arbetsförmåga. 

Samordnaren för arbetsförmågan hjälper dig också att hitta de rätta lösningarna till de redan anställda partiellt arbetsföra. Samordnaren informerar också om olika stödtjänster som hänger ihop med att anställa partiellt arbetsföra.