Utbilda med läroavtal

Genom läroavtalsutbildning kan man avlägga yrkesexamen eller delar av examen.

Man kan skaffa sig ett yrke, fördjupa yrkeskompetensen eller förvärva ny yrkeskompetens med hjälp av läroavtalsutbildning.

Vid läroavtalsutbildning ordnas den största delen av studierna i praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats och kompletteras med teoretiska studier. Läroavtalsutbildningen är heltidsutbildning och kräver att man har initiativkraft, är aktiv och kan studera självständigt. Den studerandes tidigare kompetens beaktas när utbildningen planeras. För var och en uppgörs ett individuellt studieprogram där bl.a. studiernas innehåll och längd framgår.

Läroavtalet baserar sig på ett arbetsavtal för viss tid. Arbetsgivaren betalar lön enligt arbets- eller tjänstekollektivavtalet till den studerande. Till arbetsgivaren betalas utbildningsersättning för handledningen som ges på arbetsplatsen. På arbetsplatsen utses en personlig arbetsplatsutbildare som ska inskola och handleda den studerande under läroavtalet och utvärdera den studerandes framsteg.

Den som ordnar läroavtalsutbildningen planerar utbildningen tillsammans med den studerande och arbetsgivaren. Under tiden för läroavtalsutbildningen ger anordnaren arbetsplatsen stöd och handledning som behövs. Arbets- och näringsbyrån kan bevilja lönesubvention för läroavtalsutbildningen för arbetslösa personer.

Sök en läroavtalsstuderande

I webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare kan du lämna en annons om att du söker en läroavtalsstuderande (Lediga jobb → Anmäl ett ledigt jobb)

Råd och mer information

De som ordnar läroavtalsutbildning hjälper och ger råd bland annat i frågor om ingående av läroavtal och praktiska arrangemang.

Mer information om lönesubvention