Chatbot till din hjälp i omställningssituationer

Står ditt företag inför en omställning, som kan leda till en minskning av personalen eller permitteringar?

Eller har du blivit permitterad eller uppsagd på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker och behöver råd?

TE-tjänsternas omställningsskyddsbot Teuvo ger vägledning i dessa frågor på finska på följande sidor: