Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar

Tillsammans med TE-tjänsterna kan du utbilda dig själv eller erbjuda dina arbetstagare utbildning.

På den här sidan har vi gjort upp en lista över utbildningar och träningar som TE-tjänsterna kan arrangera tillsammans med dig.

Innehållet på sidan:

Utbildning av nya eller nuvarande arbetstagare

PrecisionsUtbildning är skräddarsydd grund- eller tilläggsutbildning utifrån företagets och personalens behov. Syftet är att de som deltagit i utbildningen fortsätter att vara anställda av samma arbetsgivare.

PrecisionsUtbildning

Genom OmställningsUtbildning kan företaget ta ansvar för sina anställdas framtid när arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.Utbildningen lämpar sig också för situationer där anställda permitteras tills vidare och det är osäkert om de kan återvända till sitt gamla jobb.

OmställningsUtbildning

Om du behöver ny arbetskraft lönar det sig för dig att kolla pågående arbetskraftsutbildning. Bland deltagarna kan du hitta de arbetstagare du behöver.

Pågående arbetskraftsutbildning

Det är också möjligt att avlägga olika tillståndskort och skaffa sig en viss kompetens via TE-tjänsternas arbetskraftsutbildning. Om du önskar anställa en arbetstagare som saknar något tillstånds- eller kompetenskort lönar det sig för dig att vara i kontakt med TE-tjänsterna i din region och höra dig för om möjligheterna att avlägga ett kort eller en viss kompetens.

Lokala TE-tjänster

RekryteringsUtbildning är ett bra alternativ om du som arbetsgivare inte hittar kompetenta medarbetare eller om det råder brist på nyutexaminerade personer.

RekryteringsUtbildning

Målet med arbetsplatsfinska- och arbetsplatssvenska-utbildningarna är att främja förmågan hos personal med invandrarbakgrund att klara sig på finska eller svenska i de vardagliga arbetsuppgifterna. Utbildningarna skräddarsys enligt företagets och utbildningsdeltagarnas behov. Utbildningarna kan förverkligas som såväl Precisions-, Rekryterings- eller OmställningsUtbildning.

Genom läroavtalsutbildning får du en arbetstagare som samtidigt avlägger yrkesexamen eller delar av examen.

Utbilda dig till företagare

Du kan också utbilda dig till företagare på olika sätt.

Utbilda dig till företagare

Stöd och träning för en internationell arbetsgemenskap

Utbildning i avreselandet är utbildning i finska språket och den finska kulturen, som börjar redan i hemlandet för arbetstagaren som ska rekryteras.

Via EURES-tjänsten är det möjligt att testa yrkesskickligheten hos den som rekryteras redan i personens hemland.

Stöd för rekrytering från Europa

Ytterligare info

Mer info om utbildningar och träningar via telefontjänsten för arbetsgivar- och företagarkunder

Telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder