OmställningsUtbildning

Genom OmställningsUtbildning kan företaget ta ansvar för sina anställdas framtid när arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Utbildningen lämpar sig också för situationer där anställda permitteras tills vidare och det är osäkert om de kan återvända till sitt gamla jobb. OmställningsUtbildning lämpar sig även för arbetsgivare inom den offentliga sektorn.

Vad är OmställningsUtbildning?

OmställningsUtbildning

  • hjälper uppsagda arbetstagare att hitta ett nytt jobb
  • längden varierar från fall till fall, men är minst 10 dagar
  • I OmställningsUtbildningen avläggs inte examina eller delexamina.

Normalt blir de som slutfört utbildningen anställda hos andra arbetsgivare eller startar egen företagsverksamhet.

Planering och finansiering av utbildningen

Utbildningsprogrammet skräddarsys utifrån deltagarnas behov. Arbets- och näringsförvaltningen deltar i planeringen av utbildningens innehåll och ordnar utbildare. Arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen väljer deltagarna tillsammans.

OmställningsUtbildning finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen tillsammans. Arbetsgivarens andel är 20 procent av det totala priset. Normal introduktions- och personalutbildning kan inte finansieras som OmställningsUtbildning utan sådan utbildning betalas av arbetsgivaren.

I uppsägningssituationer regleras samarbetet mellan arbetsgivaren, arbetstagarna samt arbets- och näringsförvaltningen av lagstiftningen om omställningsskydd.

Ytterligare information

Mer information om OmställningsUtbildning i praktiken och finansieringsandelar samt omställningsskydd får du via länkarna till höger, på arbets- och näringsbyråerna samt ELY-centralerna.