Anställningsförhållanden

Anställningsförhållandet uppstår när du med arbetsgivaren avtalar om vad du ska jobba med och hur mycket du får lön för det.

I arbetslagstiftningen finns det ovillkorliga bestämmelser som man inte kan avvika ifrån till arbetstagarens nackdel genom avtal.

Minimivillkoren för anställningsförhållandet fastställs enligt ett allmänt bindande kollektivavtal, om branschen har ett sådant. Du kan ändå avtala om villkor som är bättre än i kollektivavtalet.

Mer information om anställningsförhållanden

Hela arbetslagstiftningen finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Om du har problem med anställningsförhållandet kan du också ta del av Arbetarskyddsförvaltningens anvisningar.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)