Tjänster för arbetssökande under kommunförsöken

Kommunförsök med sysselsättning baner

Du behöver inte själv reda ut om du är kund inom försöket 

Du behöver inte själv reda ut det - om du är kund inom försöket får du information om det personligen antingen per brev eller via tjänsten Mina e-tjänster. Om du under försöket anmäler dig som arbetslös eller gör en ändringsanmälan om att arbetslösheten börjar får du information via Mina e-tjänster.

Vilka är kunder i de kommunala försöken 

Du är kund i kommunförsöket när du har anmält dig som arbetssökande och din hemkommun hör till det regionala kommunförsöket samt du är arbetslös, permitterad, sysselsatt eller i en sysselsättningsfrämjande tjänst och hör till någon av följande grupper:

  • du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning
  • ditt modersmål är annat än finska,svenska eller samiska eller du är invandrare
  • du är under 30 år

Inledande av jobbsökning och ansökan om arbetslöshetsförmån under kommunförsöket  

Såväl kommunförsökets som arbets- och näringsbyråns kunder anmäler sig som arbetssökande i tjänsten Mina e-tjänster på arbets- och näringstjänsternas webbplats. Kommunförsöket medför ingen ändring i ansökan om arbetslöshetsförmån från FPA eller arbetslöshetskassan. Jobbsökningen bör dock vara i kraft.  

Sysselsättningsplanens giltighet och tjänsten Mina e-tjänster   

Planen som du gjort upp vid arbets- och näringsbyrån förpliktar dig också när du överförs till kund inom kommunförsöket, ända tills en ny plan görs upp för dig där.  

Planen och de överenskomna uppgifterna finns i tjänsten Mina e-tjänster. 

Kundrelationens längd  

När du är arbetssökande är du kund inom kommunförsöket under hela kommunförsöket, dvs. fram till 30.6.2023. Om du till exempel under denna tid får ett tidsbundet anställningsförhållande och blir arbetslös på nytt, fortsätter din kundrelation inom kommunförsöket.

Enspråkiga kommuners kunder som uträttar ärenden på svenska  

Av de kommuner som hör till försöksområdena är de tvåspråkiga Borgå, Esbo, Hangö, Helsingfors, Karleby, Raseborg, Vanda och Åbo. Övriga kommuner som hör till försöksområdena är enspråkiga.

Enligt språklagen har du som kund rätt att använda finska eller svenska då du uträttar ärenden hos en myndighet. Om dina tjänster håller på att övergå till en enspråkig försökskommun, men du vill få service på svenska, kan du välja att förbli kund hos arbets- och näringsbyrån. 

Flytt till en annan kommun  

Om du flyttar och din hemkommun byts, överförs också ditt kundförhållande till din nya hemkommun, om din nya hemkommun hör till det regionala kommunförsöket. Om hemkommunen inte ingår i kommunförsöket, överförs din kundrelation till arbets- och näringsbyrån. Du meddelas om vart din kundrelation flyttas. 

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)