EURES - På jobb i Europa

EURES är ett europeiskt arbetsförmedlingsnät, förkortningen kommer från orden European Employment Services. EURES betjänar jobbsökande som vill jobba inom EU- eller EES-området eller i Schweiz. Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan också du använda Eures-rådgivningen vid arbets- och näringsbyrån. 

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

Information om jobbsökning

Ekonomiskt stöd vid jobbsökning

Ta reda på hos arbets- och näringstjänsterna om du har rätt att få arbetslöshetsförmån från Finland när du far för att söka jobb till ett annat EU-/EES-land

Arbetsintervju- eller jobbsökningsresa i EU- och EES-området samt Schweiz

Meritförteckning

Sök jobb

Flyttning

Bekanta dig med minneslistan för den som har för avsikt att flytta utomlands

Boende utomlands

I EURES-portalens Living and working -del får du information om olika länder (ec.europa.eu)

Frågor?

Bekanta dig med Tjänster för arbetssökande – frågor och svar -sidan

Om du inte hittar svar, så ställ dina frågor på EURES-portalens chat eller via e-post: eures@te-toimisto.fi

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)