Ditt första Euresjobb för ungdomar

Ekonomiskt stöd för att hitta ett jobb i ett annat EU-land

Ditt första Euresjobb är ett projekt som syftar till att hjälpa ungdomar mellan 18 och 35 år att hitta ett jobb eller en praktikplats i ett annat EU-land, Norge eller Island. Dina möjligheter att få arbete kan stödjas ekonomiskt. 

Det finns tre Ditt första Euresjobb projekt: Sverige, Italien och Tyskland har var och en sina egna projekt. Mera information om projekten kan du få genom att läsa på denna sida, i högra kanten. Du kan välja vilket projekt som helst av dessa tre projekt.

Ditt första Euresjobb kan hjälpa dig, om du vill

 • få arbetserfarenhet inom din bransch, fastän du redan skulle ha jobbat inom ett EU-land
 • komma i gång i arbetslivet
 • byta yrkesinriktning

Du kan ansöka om stöd via Ditt första Euresjobb -projektet, om du

 • är mellan 18 och 35 år
 • är EU-medborgare eller norsk eller isländsk medborgare och lagligt bosatt i ett EU-land, Norge eller Island.

Ekonomiskt stöd

Det är möjligt att få ekonomiskt stöd via projektet:

När du har hittat ett ledigt jobb i ett annat EU-land och har kommit överens om en anställningsintervju, kan du få ekonomiskt stöd

 • 100–350 euro för intervjuresan beroende på avståndet
 • 700–1400 euro för att slå dig ner i det nya landet eller för flyttningskostnaderna då det är säkert att du fått jobbet. Stödets storlek bestäms utgående från det land du flyttar till
 • upp till 2000 euro för språkutbildning enligt de verkliga kostnaderna
 • 400 euro för erkännande av kvalifikationer
 • högst 600 euro dagpenning per månad för praktiken (max 3 månader)
 • högst 500 euro som kompletterande flyttningsbidrag. Detta stöd är enbart för unga med särbehov.

Villkor för stödet

 • Arbetsavtalet måste ingås för minst 6 månader och arbetstiden ska vara minst 50% av heltidsarbetet i mållandet.
 • Då det gäller praktik, bör ett avtal om praktik med lön uppgöras för minst 3 månader
 • Sök stöd för intervjuresan och flyttningskostnaderna på förhand, innan du åker på intervjuresan eller flyttar från landet.
 • Det är möjligt att anhålla om stöd till EU-länder samt till Norge och Island, men inte till Schweiz eller Liechtenstein.
 • Det beviljas inte längre stöd för en platsintervju och/eller för att bosätta sig, då jobbet berör Business support/ Callcentre arbetsuppgifter där försäljning och marknadsföring via telefon ingår.

Stöd för språkutbildning, erkännande av kvalifikationer samt kompletterande flyttningsbidrag

 • Du kan också ansöka om stöd för språkutbildning, erkännande av examen eller kompletterande flyttningsbidrag om specialbehov föreligger.
 • Besluten fattas från fall till fall.
 • En bekräftelse över att stöd erhålls för specialbehov bör fås på förhand, innan du inleder språkutbildning eller processen om att få examen erkänd. Även behovet av att få specialstöd bör utredas på förhand.
 • Ersättning utbetalas mot kvitto retroaktivt.

Vad ska jag göra härnäst?

Vänligen läsa mer information om projekten i högra kanten av sidan under rubriken Ditt först Eures jobb projekten.

Något att fråga?

Om du har frågor, kontakta din arbets- och näringsbyrå eller skicka e-post till: yfej@te-toimisto.fi. Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan också du använda Eures-rådgivningen vid arbets- och näringsbyrån.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsök med sysselsättning

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)