Reactivate-stöd för 35 år fyllda

Ekonomiskt stöd för att hitta ett jobb i ett annat EU-land

Projektet Reactivate strävar till att hjälpa arbetssökande som är minst 35 år gamla att hitta ett jobb eller en praktikplats i ett annat EU-land. Det finns två Reactivate projekt som koordineras av arbetskraftsmyndigheterna i Italien och Tyskland. Mera information om de här projekten kan du få genom att läsa på denna sida, i högra kanten. (OBS.! Vänligen kolla också TMS-mobilitetsprojekt, eftersom personer över 35 år kan också ansöka om stöd från TMS-projekten.)

Du kan ansöka om stöd från projektet Reactivate om du är

 • minst 35 år gammal
 • EU-medborgare som är officiellt bosatt i ett EU-land
 • arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar på deltid, person som byter bransch eller jobb.

Ekonomiskt stöd

När du hittat ett ledigt jobb i ett annat EU-land och kommit överens om en arbetsintervju kan du få ekonomiskt stöd för

 • intervjuresan
 • att slå dig ner i eller flytta till det nya landet efter att arbetsplatsen/praktikplatsen bekräftats
 • språkutbildning i enlighet med de verkliga kostnaderna
 • erkännande av behörighet
 • familjestöd

Villkor för beviljande av stöd

 • Du måste vara arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar på deltid, person som byter bransch eller jobb.
 • Arbetsavtalet ska skrivas för minst 6 månader och arbetstiden ska vara minska 50 % av heltidsarbete i mållandet.
 • Avtalet om praktik skall skrivas för minst 3 månader
 • Ansök om stöd för intervjuresan och för flyttningskostnader samt familjestöd i god tid innan du inleder intervjuresan eller flyttar från landet.
 • Du kan ansöka om stöd för flyttning till EU-länder (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein).

Vad gör jag till följande?

Det finns två Reactivate –projektet, av vilka du kan välja det projekt som passar dig själv bäst.

Reactivate/TMS i Tyskland

Projektet stöder enbart arbetssökande som vill komma in på den tyska arbetsmarknaden. Tyskland önskar sökande främst från följande branscher: ingenjörer och sakkunniga inom den tekniska branschen, läkare samt andra sakkunniga inom hälsovårdsbranschen och sakkunniga inom hotell- och restaurangbranschen. Om du är intresserad av detta projekt, vänligen kontakta EURES Tyskland direkt:

make-it-in-Germany(at)arbeitsagentur.de
+49 228 7131313

Reactivate i Italen

Italien beviljar stöd åt sökanden som är över 35 år gamla för arbete, arbetspraktik eller läroavtalsutbildning i ett annat EU-land. Huvudvikten ligger på uppgifter inom turistbranschen samt inom logistik-, ingenjörs- och hälsovårdsbranscherna.

För att eventuellt kunna få stödet förutsätts det registrering i projektets CV-bank på adressen

 • Registrera dig i CV-banken (reactivatejob.eu)
 • Guidevideo (youtube.com) 
 • Då ett lämpligt jobb hittas tar projektarbetarna kontakt och berättar om jobbet som står till buds.
 • Härefter kommer den sökande tillsammans med projektarbetaren överens om hur man framskrider i ärendet.
 • Huvudvikten ligger på uppgifter inom turistbranschen samt inom logistik-, ingenjörs- och hälsovårdsbranscherna.

Frågor?

Om du har frågor om Reactivate stödet kan du skicka e-post: yfej@te-toimisto.fi eller kontakta din arbets- och näringsbyrå 

Lokala TE-tjänster

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan du fråga mer om Reactivate-stödet på arbets- och näringsbyrån: yfej@te-toimisto.fi  

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)