Targeted Mobility Schemes (TMS)

Ekonomiskt stöd för att hitta ett jobb i ett annat EU-land

Targeted Mobility Schemes är ett projekt som syftar till att hjälpa arbetssökande 18 år gammal eller äldre att hitta ett jobb eller en praktikplats i ett annat EU-land, Norge eller Island. Dina möjligheter att få arbete kan stödjas ekonomiskt. 

Det finns tre TMS projekt, Italien, Sverige och Tyskland har alla sina egna projekt. Mer information om projekten kan du få genom att läsa på denna sida. Du kan välja mellan dessa tre projekt.

TMS kan hjälpa dig, om du vill

 • få arbetserfarenhet inom din bransch, fastän du redan skulle ha jobbat inom ett EU-land
 • komma i gång i arbetslivet
 • byta yrkesinriktning.

Du kan ansöka om stöd via TMS projektet, om du

 • är 18 år eller äldre
 • är EU-medborgare eller norsk eller isländsk medborgare och lagligt bosatt i ett EU-land, Norge eller Island.

Ekonomiskt stöd

Det är möjligt att få ekonomiskt stöd via projektet för

 • intervjuresan
 • bosättningsstöd då det är säkert att du fått jobbet.
 • språkutbildning
 • erkännande av kvalifikationer
 • dagpenning för praktiken
 • Kompletterande stöd för intervju och bosättning
 • familjestöd

Villkor för stödet

 • Arbetsavtalet måste ingås för minst 6 månader och arbetstiden ska vara minst 50% av heltidsarbetet i mållandet.
 • Då det gäller praktik, bör ett avtal om praktik med lön uppgöras för minst 3 månader
 • Sök stöd för intervjuresan och flyttningskostnaderna på förhand, innan du åker på intervjuresan eller flyttar från landet.
 • Det är möjligt att anhålla om stöd till EU-länder samt till Norge och Island, men inte till Schweiz eller Liechtenstein.
 • Det beviljas inte längre stöd för en platsintervju och/eller för att bosätta sig, då jobbet berör Business support/ Callcentre arbetsuppgifter där försäljning och marknadsföring via telefon ingår.
 • Besluten fattas från fall till fall.

Vad ska jag göra härnäst

Vänligen läs mer information om projekten på sidan TMS projekten.

Något att fråga?

Om du har frågor, kontakta din TE-byrå eller skicka e-post till yfej@te-toimisto.fi. 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan du fråga mer om mobilitetsprojekten Targeted Mobility Schemes hos TE-byrån: yfej@te-toimisto.fi  
 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)