PM för utvandrare

Red ut ärendena i god tid och sätt dig in i arbetslivet och sederna i destinationslandet när du överväger att flytta utomlands. Många ärenden bör redan skötas i hemlandet. Om du är väl förberedd blir det lättare för dig att sköta ärenden, och du anpassar dig snabbare till det nya landet och dess kultur.

Arbetslöshetsskydd för jobbsökning utomlands

Kolla om du kan få arbetslöshetsskydd från Finland medan du söker jobb i Europa.

Du kan överföra arbetslöshetsskyddet till ett annat EU- eller EES-land för en högst tre månader lång jobbsökningsresa om du

 • är berättigad till grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning
 • har varit arbetslös arbetssökande minst fyra veckor före avresan till utlandet.

Beställ en U2-blankett för överföringen av utbetalaren, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan. Förutom av dem får du mer detaljerad information även av TE-byrån.

Överför din arbetshistoria till ett annat land på U1-blanketten, som du får av den som betalar ditt arbetslöshetsskydd i Finland. Kom också ihåg att be om U1-blanketten av de lokala myndigheterna när du slutar jobba i ett annat land. Du behöver den när du återvänder till Finland. Du får mer information av FPA eller arbetslöshetskassorna.

Gör följande anmälningar innan du flyttar utomlands

1. Meddela TE-byrån om flytten. Använd de elektroniska tjänsterna och uppdatera dina jobbsökningsuppgifter. Det här gäller dig om du är arbetslös arbetssökande. Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, meddela din hemkommun om du flyttar utomlands. Du kan också göra en anmälan till kommunen i Mina e-tjänster. 

2. Lämna postadress- och emigrationsanmälan. Detta görs alltid skriftligt. Blanketten finns på Befolkningsregistercentralens webbplats, magistraten, posten och FPA:s kontor. Anmälan ska göras senast en vecka efter flytten. Mer information får du av befolkningsregistercentralen.

3. Meddela disponenten eller fastighetsförvaltaren om flytten.

4. Meddela skattebyrån om flytten.

5. Meddela FPA om flytten så att du vid behov får europeiskt sjukvårdskort.

Ta med viktiga dokument

 • Pass är fortfarande det mest praktiska dokumentet även om officiellt identitetsbevis borde duga i de nordiska länderna och Schengenområdet. Ta vid behov med visum och vaccineringsintyg. Kolla om du behöver uppehålls- eller arbetstillstånd i destinationslandet.
 • Visa vid behov födelseattest.
 • Skaffa internationellt körkort eller red ut med Bilförbundet om användning av finskt körtkort är tidsbegränsat.
 • Om du flyttar med husdjur ska du på jord- och skogsbruksministeriets webbplats kolla vilka dokument husdjuren behöver, såsom EU-keldjurspass.

Tänk över och ordna ekonomiska ärenden i förväg

 • Red ut hur du lämnar skattedeklarationen till Finland från utlandet.
 • Kolla om du intjänar arbetspension medan du jobbar utomlands.
 • Ingå eventuella avtal om betalningstjänster med banken. Kolla samtidigt om din bank har en så kallad samarbetsbank i destinationslandet.
 • Behovet av försäkringar påverkas av om du jobbar utomlands eller inte. I EU- och EES-länder är du i vilket fall som helst berättigad till grundsjukvård till lokala priser. Om du flyttar utanför EU- eller EES-området ska du överväga om du behöver extra försäkring.
 • Ge vid behov fullmakt för till exempel bank- och skatteärenden till din kontaktperson i Finland.

Ta reda på förhållandena i destinationslandet i tid

Ta reda på åtminstone följande omständigheter i destinationslandet innan du reser:

 • webbplatserna för Finlands beskickningar i utlandet
 • bostäder och deras utrustning, kostnader och eluttag
 • nivån på och kostnaderna för läkar- och tandläkartjänster samt försäkringar
 • kultur och levnadsförhållanden.

Kom ihåg i destinationslandet

Lämna följande anmälningar:

 • Om du meddelat TE-byrån att du reser till ett EU- eller EES-land för att söka jobb i högst tre månader ska du komma ihåg att anmäla dig hos arbetsförmedlingen i destinationslandet. Anmäl dig inom sju dagar från avresan för att även få arbetslöshetsdagpenning för resdagarna.
 • Lämna immigrationsanmälan och meddela också dina kontaktuppgifter till Finlands representation. Om du flyttar till ett annat nordiskt land behöver du bara anmäla dig hos registermyndigheten i landet.

Ingå följande avtal:

 • Skriftligt arbetsavtal.
 • Skriftligt hyresavtal för bostaden.
 • Nödvändiga avtal om el, gas och vatten.
 • Bankavtal.

Ta också reda på hälso- och sjukvårdstjänsterna samt nödnumren.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)