När du arbetar i Finland

När arbetet går lekande lätt och vardagen är i ordning, kan du fördjupa dig i det finländska arbetslivet och samhället. 

Lär dig mera om det finländska arbetslivets särdrag, såsom 

  • fackförbund
  • likabehandling 
  • jämställdhet

Ta reda på hur du ska gå till väga i överraskande situationer i vardagen, såsom 

  • när du insjuknar
  • byter anställning
  • när ett anställningsförhållande avslutas oförutsett

Ta också reda på hur och var du kan avlägga allmän språkexamen i Finland.

Sidans innehåll

Ta vara på dina rättigheter och skyldigheter

I Finland är det vanligt att man är medlem i ett fackförbund. Största delen av arbetstagarna i landet hör till något förbund, och du kan också bli medlem i ett fackförbund. Fackförbunden förhandlar om kollektivavtalen och förbundets medlemmar får råd och hjälp i alla ärenden som gäller anställningen. Medlemskapet medför också andra fördelar

  • arbetslöshetsförsäkring
  • utbildning
  • olika slags verksamhet och evenemang

Du kan också bli medlem i en arbetslöshetskassa. I Finland finns både arbetslöshetskassor som hör till fackförbunden och obundna arbetslöshetskassor. Om du bli arbetslös betalar arbetslöshetskassan inkomstrelaterad dagpenning, som ofta är större än det belopp som den vanliga arbetslöshetsförsäkringen betalar.

Olycksfallsförsäkring

Din arbetsgivare är skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring som ersätter kostnader och förlorad arbetsförtjänst som orsakats av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom.

Sjukdom

Om du blir sjuk kan du anlita kommunernas, sjukvårdsdistriktens eller privata läkares, tandläkares och sjukhus tjänster. Om du inte omfattas av den sociala tryggheten i Finland, ska du se till att du har en tillräckligt omfattande sjukförsäkring. 

Om du är medborgare i ett EU-land kan du skaffa ett europeiskt sjukvårdskort i ditt hemland. Med kortet får du grundläggande sjukvård i Finland om du insjuknar plötsligt.

Din arbetsgivare ska ordna företagshälsovård som du kan anlita. Syftet med företagshälsovården är att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga.

Om du insjuknar ska du omedelbart meddela arbetsgivaren om din frånvaro. Om arbetsgivaren kräver det ska du lämna ett läkarintyg som visar att sjukdomen har gjort dig arbetsoförmögen. 

Ofta har man i avtalen eller på arbetsplatsen kommit överens om hur frånvaron ska anmälas, vilka andra åtgärder man förväntar sig av dig och hur många dagar du kan vara sjukledig utan läkarintyg.

Sätt dig in i det kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal som gäller dig. Där finns bestämmelser om förfarandet när du insjuknar och eventuella överenskommelser om lönebetalningen också vid betydligt längre sjukdomsperioder.

Sätt dig in i den finländska arbetskulturen

I det finländska arbetslivet uppskattas flit, individualitet och eget initiativ. Man håller fast vid överenskomna uppgifter och tidtabeller. 

På nästan alla arbetsplatser krävs det i praktiken åtminstone grundläggande kunskaper i finska. Särskilt vid vissa storföretag kan arbetsspråket vara engelska. Arbetsgivaren avgör vilken nivå på språkkunskapen som krävs för en uppgift.

Utvecklas under din karriär

Dina kunskaper i finska och din arbetserfarenhet påverkar utvecklingen under karriären. Genom att utbilda dig utvecklas du också under karriären. 

Många företag, institut och fackförbund ordnar olika kurser och kortare utbildningar. Ta reda på hur du kan utveckla dina yrkesfärdigheter.

I Finland fastställs lönerna vid förhandlingar mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbunden. Utöver detta kan du också förhandla med arbetsgivaren om en personlig lönehöjning med anknytning till din prestation och arbetsbeskrivning. Du ska då övertyga din arbetsgivare om att du förtjänar en lönehöjning, till exempel för att du har utvecklats i arbetet eller utför mer krävande arbetsuppgifter.

Upprätthåll dina språkkunskaper

Kunskaper i finska uppskattas i arbetslivet i Finland. Därför är det viktigt att använda språket i många olika situationer i arbetet och på fritiden.

Det kan vara nödvändigt att avlägga allmän språkexamen i finska för att få ett arbete. 

En allmän språkexamen är ett system som mäter språkkunskapen hos vuxna genom att bedöma den funktionella språkkunskapen. De allmänna språkexamina kräver inte språkkunskap inom något speciellt område.

Om du byter anställning

Att byta anställning innebär att man startar en ny jobbsökningsprocess. Informera din gamla arbetsplats om att du har för avsikt att byta arbete i god tid, och förbered dig på att skaffa ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare. Se också till att din gamla arbetsgivare sköter sina skyldigheter och betalar din slutlön.

Du kan fritt byta anställning om ditt nya arbete är inom samma bransch och du har ett gällande uppehållstillstånd för arbetstagare. Om du ansöker om ett nytt uppehållstillstånd när giltighetstiden för ditt tidigare tillstånd redan har gått ut, får du börja arbeta på nytt först då du har fått ditt nya tillstånd.

Om ditt nya arbete är inom en annan bransch, ska du skaffa ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare för den nya arbetsuppgiften. Du får börja arbeta på din nya arbetsplats först då uppehållstillståndet för arbetstagare har beviljats för branschen i fråga.

Ansök om medborgarskap

Om din identitet har utretts på ett tillförlitligt sätt och du uppfyller de övriga kraven för att bli medborgare, kan du ansöka om finskt medborgarskap.

För att bli finsk medborgare krävs nöjaktiga muntliga och skriftliga färdigheter i finska eller svenska. Om du vill visa att du har den språkkunskap som krävs för att bli medborgare genom att delta i språkexamina för statsförvaltningen, ska du kontakta examinatorn.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)