Innan du flyttar till Finland

Du behöver mera tid och förberedelser för att söka jobb i utlandet än i hemlandet. Innan du flyttar till Finland är det en god idé att sätta dig in i hur arbetslivet fungerar i vårt land och vilka seder och bruk man följer, för att göra det så enkelt som möjligt för dig att uträtta ärenden och anpassa dig till förhållandena här. Det blir lättare att flytta om du har tillgång till rätt information.

Sidans innehåll

Ta reda på inom vilka branscher det finns jobb

De stora årskullarna närmar sig pensionsåldern också i Finland och arbetskraft behövs inom många branscher. Nya arbetsplatser uppkommer särskilt inom sjukvården. 

I vårt land finns det också plats för och behov av företagare som själva skapar sin sysselsättning.

Ta på förhand reda på om det finns arbete inom din bransch i vårt land. Ta också reda på vad du ska beakta när du grundar ett företag.

Kolla din kvalifikation

Sök ett jobb

Börja söka jobb i Finland redan innan du flyttar. Enklast är det att hitta lediga platser genom att använda arbets- och näringsbyråernas webbtjänst. Du hittar platsannonser på engelska genom att kruxa för "Annonser på engelska". 

I EURES-portalen för rörlighet i arbetslivet, som upprätthålls av Europeiska unionens kommission, finns samlad information om lediga platser och om läget på arbetsmarknaden i Finland.

Många av platserna är så kallade dolda jobb, som inte har förklarats lediga på den öppna arbetsmarknaden. Det är viktigt att vara aktiv och kontakta de företag som intresserar direkt. 

Företag med verksamhet i Finland hittar du med hjälp av sökmotorer på webben. Numera är det också allt vanligare att sociala medier används för att rekrytera personal. Bäst lyckas du med jobbsökningen om du använder flera kanaler parallellt.

Observera att du måste ha ett jobb innan du flyttar till Finland, om du inte är medborgare i ett EU-/EES-land.  

Om du är medborgare i ett EU-/EES-land, kan du flytta till Finland och söka arbete i tre månader.

Vill du bli företagare?

Du kan också sysselsätta dig som företagare i Finland. I vårt land behövs nya företagare inom många branscher, till exempel för att erbjuda den åldrande befolkningen service. Som företagare kan du dra nytta av dina yrkes- och språkkunskaper samt dina sociala färdigheter.

Innan du grundar ett företag ska du ha en bra affärsidé som du själv tror på. Du måste också sätta dig in i den finska lagstiftningen. Fundera på om du faktiskt är lämplig som företagare. Den största utmaningen för en person som grundar ett företag ligger i allmänhet i att skaffa tillräcklig finansiering.

Som nyföretagare kan du få hjälp på många olika sätt. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och nyföretagarcentralerna ger råd, utbildning och information om finansiering och olika bidrag. Vid de här rådgivningscentralerna kan du låta testa din affärsidé kostnadsfritt. 

Arbets- och näringsbyråerna ger också nyföretagare råd och information om bland annat utbildning för personer som har för avsikt att bli företagare.

Se till att dina tillstånd är i ordning

Vilka tillstånd och registreringar som behövs beror på i vilket land du är medborgare. Se till att ditt pass eller ditt officiella EU-identitetskort gäller under hela din vistelse i Finland.

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, behöver du inget uppehållstillstånd för att arbeta, studera eller driva ett företag i Finland. Se i alla fall till att alla nödvändiga registreringar är i ordning när du anländer till Finland.

Om du är medborgare i något annat än ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, måste du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare innan du lämnar ditt hemland. För att få uppehållstillstånd måste du ha skaffat ett jobb i Finland.

Arbets- och näringsbyråerna i Finland ansvarar för handläggningen av uppehållstillstånden för arbetstagare. Arbets- och näringsbyrån fattar ett positivt eller negativt delbeslut, som lämnas till Migrationsverket. 

Uppehållstillståndet för arbetstagare beviljas för en eller flera yrkesbranscher. Tillståndet kan vara tidsbegränsat eller permanent. Om ditt uppehållstillstånd är tidsbegränsat och din anställning fortsätter efter utsatt tid, kom ihåg att ansöka om förlängt tillstånd på förhand och i god tid.

Observera att om du inte har ansökt om uppehållstillstånd för arbetstagare på förhand, behöver du handlingar som berättigar till vistelse i Finland såsom visum och pass, med vilka du kan vistas i landet i upp till tre månader. 

Med bara visum är det i princip inte möjligt att arbeta i Finland. I utlänningslagen finns särskilda bestämmelser om situationer där det är möjligt att arbeta med stöd av ett vanligt uppehållstillstånd, visum eller visumfrihet.

Arbets- och näringsbyråernas internationella tjänster ger råd i ärenden som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare.

 

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)