Jobbsökning i Finland från EU/EES-land

Hur inleder jag min jobbsökning?

En arbetssökande som anländer till Finland från ett EU/EES-land eller Schweiz med U2-/E303-blanketten bör anmäla sig på TE-byrån personligen inom sju dagar efter utresan från avfärdslandet. TE-byråerna i Finland håller öppet mån–fre kl. 9–16.

Vid besöket ska arbetssökanden ha med sig ett pass eller identitetskort som bl.a. styrker personens nationalitet. Vid besöket på TE-byrån är det förutom U2-/E303-blanketten bra att ta med sig orginalversioner av tidigare arbetsintyg och skolbetyg. En arbetssökande som inte har en finländsk personbeteckning ska skriftligen registrera sig som arbetssökande med blanketten TEM716c. 

Blanketten ska lämnas in personligen tillsammans med U2-/E303-blanketten till TE-byrån, som registrerar uppgifterna i det riksomfattande registret över arbetssökande. En arbetssökande som av någon anledning inte fått med sig blanketten från avfärdslandet skall trots detta anmäla sig inom sju dagar för att processen för jobbsökningen inte ska avbrytas. 

Hur länge är jobbsökningen i kraft?

Jobbsökningen träder i kraft enligt hur länge U2-blanketten är i kraft (när rätten till förmåner upphör), vanligtvis 3 månader (ca 63–66 dagar, vissa länder 6 månader). Avfärdslandet kan också förutsätta anmälan t.ex. med en månads mellanrum, varvid jobbsökningen sätts att gälla fyra veckor i taget.

Vad händer efter registreringen?

Efter registreringen som arbetssökande handlägger TE-byrån/EURES-sakkunniga U2-blanketten och lämnar uppgifter om att arbetssökanden har registrerats i Finland till myndigheterna i avfärdslandet på blanketten SED U009. Det möjliggör betalning av utkomstskydd från utreselandet för den tid arbetssökanden är i Finland för att söka jobb.

Direktiv 2004/38/EG om Europeiska unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier säkerställer att människor har rätt att vistas och söka arbete i Finland i tre månaders tid. Över tre månaders vistelse i Finland förutsätter att en EU/EES-medborgare registrerar sig hos migrationsverket.

Var får jag råd och handledning?

TE-byrån ger råd och handledning samt berättar hur det lönar sig att gå vidare med jobbsökningen i Finland. På TE-tjänsternas webbsidor finns heltäckande information om jobbsökning i Finland, Hitta jobb i Finland, det lönar sig för de som söker jobb att tar del av informationen. 

TE-byråns telefonservice

Information på flera språk om hur arbetslöshetsförmånerna kan överföras till ett annat land under den tid personen söker arbete. 

Ta med dig dina arbetslöshetsförmåner (europa.eu)

E-postadress till det rikstäckande EURES-nätverket: eures@te-toimisto.fi.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)